EUCARISTÍAS DOMINICALES / IGANDEKO EUSKARISTIAK

Sábados /Larunbatak……………………………………………………19h:00

Domingos /Igandeak……………………………..……………….….….12h:00

EUCARISTÍAS DIAS DE LABOR / ASTEGUNETAKO EUKARISTIAK

de lunes a viernes / astelehenetik-ostirala arte…………………..…19h:00

EUCARISTÍAS FAMILIARES /FAMILIARTEKO EUKARISTIAK

Primeros domingos de mes / Hileko lehen igandeetan……………..12h:00

 

DESPACHO PARROQUIAL / PARROKI BULEGOA

para información sobre celebración de bautismos,  matrimonios, … /

bataio ospakizunen informazioa, ezkontzak, …

Martes y miércoles / Astearte eta asteazkenetan……………..17h:00 a 19h:00

 

PROPUESTAS DE ORACIÓN / OTOITZ PROPOSAMENAK

 Oficio de las Horas / Orduen Liturgia: 
Eucaristías diarias / Astegunetako eukaristietan ……………………..19h:00

Paraliturgias / Paraliturgiak:
Domingos de Adviento, etc. / Abenduko igandeetan etab……………18h:30

Oración de Taizé / Taizé otoitza:
Primeros domingos de mes / Hileko lehen igandeetan……………….18h:30

Grupo de Meditación Cristiana: Lunes de la segunda y de la cuarta semana de cada mes /

Kristau ausnarketa taldea Hileko II. eta IV. Astelehenetan…………18h:00

Comments are closed.